NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Publicaties
  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze bestekken
  2.  Indienen van een offerte / kandidatuurstelling
  3.  Lopende opdrachten
  4.  Free Market
  5.  Nuttige links
  6.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Persberichten > 13.11.2009
BRASSCHAAT - Financiecentrum
Officiële opening
(Lt. Coppenskazerne - Ruiterijschool 3, 2930 Brasschaat)

vrijdag, 13 november 2009

13.11.2009
BRASSCHAAT - Financiecentrum
Officiële opening
(Lt. Coppenskazerne - Ruiterijschool 3, 2930 Brasschaat)

Dossier
Publicatie

Op vrijdag 13 november 2009 wordt het nieuwe financiecentrum te Brasschaat officieel geopend in aanwezigheid van vice-eerste minister en minister van financiën Didier Reynders. De Regie der Gebouwen huurt zo’n 6 000 m² kantooruimte in het kantoren- en bedrijvencentrum in de Lt. Coppenskazerne. De financiediensten van Brasschaat, Schoten , Wuustwezel, het controlecentrum Brasschaat-Wijnegem en de opsporingssectie Antwerpen-Rand zijn er ondergebracht.

De financiediensten in de oostrand van de Provincie Antwerpen waren vroeger versnipperd over een tiental verschillende verouderde panden. Een functionele hergroepering drong zich dan ook op. De federale Regie der Gebouwen ging op prospectie. Uiteindelijk werd een nieuw financiecentrum ingericht in het zopas gecreëerde kantoren- en bedrijvencentrum in de LT. Coppenskazerne.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat en de Groep Van Roey bundelden de krachten samen voor de renovatie van de Lt. Coppenskazerne. Het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat bracht de gronden in, de gemeente Brasschaat legde het openbaar domein aan en de nv Van Roey Project trad op als projectontwikkelaar. De werken werden in maart 2008 aangevat en in mei 2009 beëindigd.

De Regie der Gebouwen huurt zo’n 6000 m² kantoorruimte voor de financiediensten uit Brasschaat, Schoten, Wuustwezel, het controlecentrum Brasschaat-Wijnegem en de opsporingssectie Antwerpen-Rand. De Regie der Gebouwen zag erop toe dat de behoeften van de FOD Financiën bij de inrichting van de werkplekken werden beantwoord.

De centralisatie van de diensten bevordert de functionele werking en de onderlinge samenwerking en het vergemakkelijkt de automatisering en beveiliging. De burger kan ook voortaan terecht op één en hetzelfde adres, dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De personeelsleden beschikken over een overdekte parking op de binnenplaats.

Bij de inplanting werden de diensten zoveel mogelijk functioneel gehergroepeerd en het gebouw bevat een aantal troeven en voorzieningen die reeds gericht zijn op de toekomstige structuren. Zo werd de werkvloer op flexibele wijze ingedeeld en zijn de werkplekken ingericht met full ergonomisch meubilair. Het gebouw is uitgerust met een voice over IP telefonie en met een toegangscontrolesysteem.

Dankzij de scheiding van de front-office met de back-office zijn alle face to face – gesprekken met de klanten en/of belastingplichtigen op één plek samengebracht. De belastingplichtigen worden er ontvangen met een hoge graad van privacy. Er circuleert minder publiek in het gebouw en daardoor kunnen de personeelsleden zich zonder stoornis volledig concentreren op hun kerntaken..

TECHNISCHE FICHE

 • Eigenaar: Gemeente Brasschaat
 • Projectontwikkelaar: nv Van Roey Project sa
 • Huurder: Regie der Gebouwen
 • Gebruiker: FOD Financiën
 • Architect: THV Arcadis-PoLo
 • Beheer kazernegebouw: nv Campus Lt. Coppens
 • Beheer bedrijventerrein: nv Bedrijventerrein Brasschaat
 • Oppervlakte financiecentrum: circa 6000 m²
 • Oppervlakte kazernegebouw: 10 000 m² bruto vloeroppervlakte en 1,5 ha grond
 • Oppervlakte bedrijventerrein: 21 000 m² bruto vloeroppervlakte en 2,8 ha grond
 • Parkeerplaatsen: 62
 • Huurtermijn: 18 jaar
 • Jaarlijkse huurprijs: 639.699,00 €

Johan Vanderborght
Woordvoerder
Regie der Gebouwen
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be

 


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94