NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Persberichten > 17.06.2010
Brussel - Nieuwe hoofdzetel Europese Raad en de Raad van de Europese Unie
Toewijzing bouw
(Residence Palace, Wetstraat 155)

donderdag, 17 juni 2010

17.06.2010
Brussel - Nieuwe hoofdzetel Europese Raad en de Raad van de Europese Unie
Toewijzing bouw
(Residence Palace, Wetstraat 155)

De Regie der Gebouwen wees op 11 juni 2010 de opdracht voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel voor de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie te Brussel toe aan de tijdelijke handelsvennootschap Interbuild NV – Cegelec NV. De opdracht houdt een nieuwbouw in evenals de restauratie en renovatie van blok A van de Residence Palace.

De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel van de Europese Raad te Brussel. De hoofdzetel wordt ingericht in blok A van de Residence Palace.

In een eerste fase werden verschillende werken uitgevoerd :

    asbestsanering (oktober 2007 – oktober 2008)
  • afbraak van de moderne aanbouw van het einde van de jaren ’60 aan blok A (juni 2008 - juni 2009)
  • het van elkaar scheiden van de technieken (HVAC, elektriciteit, …) die gemeenschappelijk waren tussen blok A en C (april 2008 – juni 2010)
  • consolidatiewerken en funderingen (gestart in november 2008, nog in uitvoering)

De nu toegewezen fase houdt de realisatie in van een nieuwbouw en de renovatie en restauratie van blok A van de Residence Palace. Deze werken werden toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Interbuild – Cegelec voor een bedrag van ca. 181 miljoen euro (excl. B.T.W.). De toewijzing van de werken liep zo’n 4 maanden vertraging op om omdat een andere kandidaat een gerechtelijke procedure startte. Na de gunstige uitspraak van de rechter in kortgeding kon de opdracht uiteindelijk worden toegewezen.

Het totaalproject (architectuur + technieken) werd in september 2005 toegewezen aan de multidisciplinaire tijdelijke vereniging A.M. Philippe Samyn & Partners – Studio Valle Progetazioni – Buro Happold, architects and engineers. Het project omvat zo’n 53.000 m² bovengrondse en 17.000 m² ondergrondse oppervlakte. Na de realisatie van het project (eind 2013) zal de president van de Europese Unie er kantoor houden.

Het project is één van de meest complexe bouwprojecten te Brussel waarbij verschillende werven tegelijkertijd worden uitgevoerd op een zeer beperkt terrein.

Zo worden blok A en blok C op technisch vlak van elkaar gescheiden zodat beide gebouwen autonoom van elkaar kunnen functioneren. In blok C (internationaal perscentrum) werden verschillende andere werken uitgevoerd en blok A wordt omgevormd tot de nieuwe hoofdzetel van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. Tenslotte wordt in de ondergrond een nieuwe GEN lijn gecreëerd met de realisatie van een nieuwe treintunnel Schuman-Josaphat onder de Residence Palace en een nieuwe trein-metro pool Schuman.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer en projectleider: Regie der Gebouwen
Toekomstig gebruiker: Europese Raad en de Raad van de Europese Unie
Architect: T.V. Samyn & Partners – Studio Valle Progetazioni – Buro Happold.
Aannemer nieuwbouw + renovatie/restauratie blok A: T.H.V. Interbuild – Cegelec
Oppervlakte project: ca. 53.000 m² bovengronds, ca. 17.000 m² ondergronds
Einde van de bouwwerken: eind 2013
Kostprijs nieuwbouw + renovatie/restauratie blok A: ca 181 miljoen € (excl. B.T.W.)
Globaal investeringsbedrag: 240 miljoen € (excl. B.T.W., waarde 1 januari 2004).

Johan Vanderborght
Woordvoerder
Regie der Gebouwen
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be

 


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94