NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Realisaties > Realisaties Wallonië > NAMEN –- Gerechtsgebouw

NAMEN –- Gerechtsgebouw

De gerechtelijke diensten in Namen zijn momenteel gehuisvest in verschillende gebouwen waaronder het verouderde Justitiepaleis. Deze versnippering belemmert een optimale werking van de diensten.

Teneinde te voldoen aan de noden van de betrokken gerechtelijke instanties, zal een nieuw gerechtsgebouw worden gebouwd.

Na ontvangst van een geactualiseerd behoefteprogramma en macro-inplanting van Justitie, zal de Regie der Gebouwen de eventuele gevolgen voor het project kunnen evalueren. Op architecturaal vlak zal het project niet gewijzigd worden.

Justitie in Namen
Het nieuwe gerechtsgebouw
    Ligging
    Studies
    Toekomstige gebruikers
    Technische ficheJustitie in Namen

In Namen zijn de gerechtelijke diensten gehuisvest in verschillende gebouwen die gespreid liggen over de stad. De bestaande gebouwen en meer bepaald het justitiepaleis dat dateert van de XVIde eeuw, beantwoorden niet meer aan de kwaliteitsnormen die geëist worden voor gerechtelijke gebouwen noch aan de normen inzake veiligheid, hygiëne, opslag van bewijsstukken en van archieven in beveiligde lokalen.

Om die redenen werd besloten alle diensten van het departement Justitie te centraliseren op één enkele site.

Bij gebrek aan nieuwe bestemming voor het justitiepaleis, zal het vermoedelijk te koop worden gesteld.

Top


Het gerechtsgebouw

Top

Ligging

Het gerechtsgebouw zal opgericht worden op de site van de "Casernes Léopold". Het ligt in het verlengde van de voornaamste toegang tot Namen: tussen de rue Général Michel en de boulevard Cauchy.

De wijk "Herbatte" is gemakkelijk te bereiken via de nieuwe voetgangersbrug over de spoorweg.

Top

Studies

De opdracht van de ontwerpers, de tijdelijke handelsvennootschap AUPA – CERAU – Atelier d’Architecture de Genval – Bgroup GREISCH – TI Engineering, houdt ondermeer in:

 • de gesloten ruwbouw,

 • de binneninrichting,

 • de buiteninrichting,

 • de engineeringstudies (stabiliteit, hvac, elektriciteit, elektromechanica, …),

 • de globale brandveiligheids- en toegankelijkheidsstudie,

 • de coördinatie van het geheel van de architecturale en technische studies,

 • de veiligheidscoördinatie van het project,…

en dit in samenspraak met de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie.

Top

Toekomstige gebruikers

Het nieuwe gerechtsgebouw zal een netto-oppervlakte hebben van ongeveer 16.000 m².

In het gerechtsgebouw zullen volgende diensten ondergebracht worden:

 • het assisenhof,

 • de rechtbank van eerste aanleg,

 • de rechtbank van eerste aanleg - onderzoek,

 • de rechtbank van eerste aanleg - jeugd,

 • het parket van de procureur des Konings,

 • het jeugdparket,

 • het politieparket,

 • de politierechtbank,

 • het arbeidshof,

 • de arbeidsrechtbank

 • het arbeidsauditoraat,

 • de handelsrechtbank,

 • het vredegerecht van het eerste en tweede kanton,

 • de balie,

 • de politie,

 • de gemeenschappelijke lokalen.

Top


 • Aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

 • Toekomstige gebruiker: FOD Justitie

 • Multidisciplinair studiebureau: Tijdelijke handelsvennootschap AUPA – CERAU – Atelier d’Architecture de Genval – Bgroup GREISCH – TI Engineering

 • Huurtermijn: 25 jaar (met aankoopoptie na deze termijn)

 • Oppervlakte van de site : 3 ha 61 are

 • Nuttige oppervlakte : circa 16 000 m²

Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto

Laatste wijziging op: 25/01/2016


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94