NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Realisaties > Realisaties Vlaanderen > ANTWERPEN - Gerechtsgebouw

ANTWERPEN - Gerechtsgebouw

Het gerechtsgebouw wordt beschouwd als één van de merkwaardigste gebouwen uit de 21ste eeuw in België. Dit federaal project vormt de katalysator voor een harmonieuze stadsontwikkeling ten zuiden van de Antwerpse metropool. Het is een glazen huis waarin het publiek het allerbelangrijkste is. Waar iedereen zich welkom voelt en gemakkelijk zijn weg vindt.

Op 28 oktober 2005 werd het gerechtsgebouw voorlopig opgeleverd. Alle kantoren en zittingszalen worden vervolgens ingericht en in december 2005 werd begonnen met de verhuis van de gerechtelijke diensten. Op 1 maart 2006 kwamen de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank er als laatste zetelen. Het gebouw was van dan af volledig in gebruik en werd op dinsdag 28 maart 2006 officieel geopend in aanwezigheid van Zijne Majesteit Albert II, Koning der Belgen.

Het officieel toegekende adres van het nieuwe justitiepaleis is Simon Bolivarplaats 20 in 2000 Antwerpen.

De noodzaak aan een nieuw gerechtsgebouw
De architectuurwedstrijd
De promotieopdracht
De architectuur
The international architecture award 2008
RIBA European award 2007
De indeling
Duurzame technieken
Montage en vervoer van de schaaldaken
De inkomtrap
Welke diensten vindt u waar terug?
Technische gegevens
Recht van beeldgebruik

Top


De noodzaak aan een nieuw gerechtsgebouw

De gerechtelijke diensten waren verspreid over 14 locaties. De verspreide ligging en het pertinente plaatsgebrek brachten een goede rechtsbedeling in het gedrang. De burger vond zijn weg in het gerechtelijke apparaat niet terug. Een centralisatie van alle gerechtelijke diensten was dus functioneel. Zo draagt het bij tot een efficiëntere werking, zodat de burger ook de werking van de gerechtelijke diensten beter kan begrijpen.

Reeds in de jaren ’80 werd in de directe omgeving van het bestaande Gerechtshof aan de Britse Lei uitgekeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Maar gelet op het specifieke karakter van de buurt (woonfunctie) en de noodzakelijke bouwhoogte, werd deze mogelijkheid afgeblazen.

In de jaren ’90 creëerde de Regie der Gebouwen een interdepartementale werkgroep die op prospectie ging naar de meest geschikte inplanting. Verschillende locaties werden onderzocht. Uit dit onderzoek ontsproot het idee om de Antwerpse leien terug hun architecturale einder van weleer ten zuiden van de Stad te bezorgen. Dit voorstel werd unaniem gunstig en enthousiast ontvangen.

De locatie aan het Zuid biedt verschillende voordelen:

 • de mogelijkheid tot een duidelijk herkenbare en gepersonifieerde architectuur;

 • de nabijheid van het bestaande gerechtshof aan de Britselei;

 • een vlotte verbinding met de Antwerpse gevangenis en de federale politie;

 • de goede aansluiting bij stad en stroom (de Schelde);

 • de vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Top


De architectuurwedstrijd

De Regie der Gebouwen organiseerde in 1998 een internationale architectuurwedstrijd. De jury was samengesteld uit vertegenwoordigers van het Antwerpse stadsbestuur, het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de federale overheidsdienst Justitie, externe binnen – en buitenlandse architecten, de Regie der Gebouwen en de Orde van Architecten.

De architectuurwedstrijd bestond uit twee fasen.

In de eerste fase kon ieder geïnteresseerd studieteam een schetsontwerp indienen. De schetsontwerpen werden via de tussenkomst van een deurwaarder anoniem voorgelegd aan een jury. Deze evalueerde en klasseerde de ontwerpen op basis van de evaluatiecriteria vermeld in het wedstrijdreglement; de klassering van de jury was bindend voor de bouwheer. Na de klassering van de ontwerpen werd de identiteit van de ontwerpers aan de jury bekendgemaakt. Daarna onderzocht de jury of de ontwerpers voldeden aan de deelnemingsvoorwaarden.

Uit de tien ingediende schetsontwerpen van hoofdzakelijk Belgische maar ook Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse teams, weerhield de jury uiteindelijk het maximum toegelaten aantal van drie laureaten.

De eerste fase werd afgesloten met de proclamatie van de laureaten op 5 oktober 1998.

Deze drie studieteams werden meteen gelijktijdig uitgenodigd voor deelname aan de tweede fase, het uitwerken van een voorontwerp.

De jury evalueerde en klasseerde de voorontwerpen op basis van de evaluatiecriteria vermeld in het wedstrijdreglement.

Tijdens de proclamatie op 23 april 1999, werd de naam van het winnend team bekend gemaakt: de T.V. Richard Rogers Partnership / VKStudio / Ove Arup & Partners.

Op 3 maart 2000 werd het studiecontract ondertekend en kon de eigenlijke studie worden aangevat.

Top


De promotieopdracht

Na de ondertekening van het studiecontract, schreef de Regie der Gebouwen een algemene offerteaanvraag voor het afsluiten van een promotieovereenkomst. Op 21 september 2000 sloot de Regie der Gebouwen een promotieovereenkomst af met de n.v. Justinvest Antwerpen, een tijdelijke vereniging tussen Interbuild, KBC en Dexia.

De promotor staat in voor zowel de alternatieve financiering, het projectbeheer als de projectcoördinatie tijdens de uitvoering van de bouwwerken. De bouwgrond, eigendom van de Belgische staat, werd via een erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld van de bouwpromotor.

Top


De architectuur

Het gebouw is een fysische link tussen Nieuw-Zuid met de Konijnenweide en vormt de poort van Antwerpen vanaf zuidelijke richting, een focuspunt naar de Bolivarplaats en de Amerikalei.

De bouwplaats situeert zich ten opzichte van de Bolivarplaats deels boven de Amamtunnel (Aansluiting met de Amerikalei).

Het nieuwe gerechtsgebouw oogt groots maar subtiel, waarbij een gunstig vertoonde monumentaliteit wordt gecombineerd met een respect voor de menselijke schaal. Het intimistisch karakter van dit openbaar gebouw geeft een duidelijke signaalfunctie: milieuvriendelijk, ongekunsteld en met een hoge graad van transparantie tussen de publieke en private ruimtes. Een glazen huis waarin het publiek het allerbelangrijkste is. Waar iedereen zich welkom voelt en gemakkelijk zijn weg vindt.

Top


The international architecture award 2008

In 2008 werd het ontwerp van het nieuwe gerechtsgebouw van Antwerpen bekroond met de internationale architectuurprijs van The Chicago Museum. Deze International Architecture Awards zijn de grootste en meest prestigieuze prijzen voor gebouwen met een vernieuwende en vooruitstrevende design.

In 2008 werd de Award in New York gehouden. De inzendingen werden geselecteerd door Amerikaanse architecten en professoren onder het toeziend oog van The New York Chapter of the American Institute of Architects.

Top


Riba European award 2007

Een van de meest invloedrijke architecturale organisaties in de wereld, het RIBA (Royal Institute of British Architects) promoot en stimuleert sinds 1837 een architectuur die oog heeft voor de gemeenschap en een beter leefmilieu.

In 2007 heeft zij 13 projecten onderscheiden met een RIBA EUROPEAN AWARD, waaronder het nieuwe gerechtsgebouw te Antwerpen.

De RIBA European Award wordt toegekend voor een project dat gerealiseerd werd buiten het Verenigd Koninkrijk door een lid van de organisatie uit de Europese Unie.

Top


De indeling

Het gerechtsgebouw bestaat uit zes vleugels rondom een centrale publieke zone, de Salle des Pas Perdus (SPP).

Van op de Bolivarplaats vertrekt een monumentale trap die toegang geeft tot de imposante maar lichtruime ontvangstruimte, de SPP, die als een verlengstuk van het openbare plein aanvoelt. Via de SPP krijgt men toegang tot de 6 kantoorvleugels die met elkaar verbonden zijn door galerijen. De meest publieksgerichte functies grenzen aan de Salle des Pas Perdus; de meer beveiligde, voor publiek ontoegankelijke zones liggen dieper in de kantoorvleugels.

Het gebouw telt 1 ondergrondse en 5 bovengrondse verdiepingen. Het hoogste niveau bevindt zich op 15,75 meter hoogte. De bruto vloeroppervlakte bedraagt circa 78.000 m².
Er zijn twee ondergrondse parkeergarages bestemd voor de magistraten en het personeel. De toegangen situeren zich aan de Bolivarplaats.

De langste gang loopt over de volledige breedte van het gebouw, aan de voorgevel. Hij verbindt de aangrenzende kantoorvleugel A en D met elkaar. De volledige lengte van de voorgevel van het nieuwe gerechtsgebouw meet circa 300 meter, vergelijkbaar met de lengte van drie voetbalvelden.

De kantoren bevinden zich over 3 verdiepingen in de zes kantoorvleugels. De zittingszalen bevinden zich boven de kantoren en onder de schaaldaken en zijn vanuit de centrale Salle des Pas Perdus te bereiken. In totaal zijn er 26 kleine en 6 grote zittingszalen, duidelijk herkenbaar aan de 26 lage en 6 hoge schaaldaken.

Tussen de kantoorvleugels werden er binnentuinen aangelegd, type daktuinen, oases van rust en groen. Ze vormen de longen of groene ademruimtes en waaien uit naar het park en de wijk Nieuw-Zuid.

Top


Duurzame technieken

Gebouwen vertegenwoordigen een belangrijk aandeel van het wereldenergieverbruik. Het verbruiksniveau kan door milieuvriendelijk ontwerpen worden gereduceerd.

Er is maximaal gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie en natuurlijk licht. Natuurlijke bronnen worden optimaal benut in ruimte en tijd.

Groene bermen dienen als visuele en akoestische buffer tegen het geluid van de drukke wegen. De ramen van de kantoorruimtes en de SPP kunnen aan de kant van de binnentuinen geopend worden.

Het regenwater wordt verzameld en hergebruikt voor het sanitair, de tuinbesproeiing, enz. Hemelwater en afvalwater hebben gescheiden afvoerstelsels. Er is een buffercapaciteit voorzien zodat de rioleringen minder vlug belast worden in geval van hevige regenval.

De kantoren worden verwarmd met statische convectoren met thermostatische kranen die een individuele regeling per lokaal toelaten. De kantoren zijn uitgerust met mechanische inblaas- en afvoersystemen. De mogelijkheid tot het openen van de ramen, wordt als een belangrijke factor van woontevredenheid beschouwd.

Top


Montage en vervoer van de schaaldaken
        
Sinds 22 juli 2003 veranderde de Antwerpse skyline langzaam maar zeker van uitzicht. De 32 spectaculaire schaaldaken werden één voor één op het gerechtsgebouw gemonteerd. De 6 grote schaaldaken overkoepelen de centrale Salle des Pas Perdus en de zes grote zittingzalen. De piek van een groot schaaldak reikt tot 41 meter hoogte.

Elk schaaldak bestaat uit vier delen, twee kleine en twee grotere. In het voormalige scheepswerfatelier Cockerill te Hoboken werden de schaaldaken samengesteld. De houten binnenbekleding van de schaaldaken blijft zichtbaar in de zittingzalen. De buitenbekleding bestaat uit een 0,4 mm dikke inox roestvrijstalen dakbekleding. De staande naden worden gelast wat voor een gegarandeerde waterdichte verbinding zorgt. Verder blijft het oppervlak glanzend. De steeds wisselende intensiteit van het daglicht zal voor een bijzonder kleurenspel zorgen door de breking van het licht op het inox.

De schaaldaken werden omwille van hun omvang en gewicht via de Schelde naar de Ledeganckkaai gevaren. Daar werden de vier delen van een schaaldak gelost en op een vrachtwagen geladen. Stapvoets werden ze dan vervoerd naar het gerechtsgebouw. Via een tijdelijke bouwtoren werden de vier delen samengesteld en op de definitieve bevestigingspunten gemonteerd. Sinds midden april 2004 zijn alle schaaldaken gemonteerd.

Top


De inkomtrap

In mei 2005 startte de constructie van de imposante inkomtrap. De eerste treden vertrekken van op de Bolivarplaats, die door het Vlaamse Gewest wordt heraangelegd. De laatste treden leiden de magistraten en rechtszoekende binnen in de ruime Salle des Pas Perdus, de centrale inkomhal. De trap is 42,40 meter lang en 14,80 meter breed. Het hoogteverschil dat overbrugd wordt, is 8,53 meter. Op een betonnen fundering werd de stalen draagstructuur geplaatst die de houten treden en bordessen draagt. De draagstructuur is duidelijk herkenbaar dankzij zijn fluogele kleur Het resultaat is een trap met hangende treden, waarbij de treden aan de buitenzijde deels aan de leuningen opgehangen zijn. Voor de treden werd Surinaams Groenhart (Tabebuia Serratifolia) gebruikt. De bruine kleur zal door de blootstelling aan buitenlucht en neerslag snel veranderen in bruin om daarna over te gaan naar een grijsachtige tint.

Top


Welke diensten vindt u waar terug?

De gerechtelijke diensten zijn op een logische en gebruiksvriendelijke wijze ingedeeld in het   gerechtsgebouw.
Van uit de centrale SPP zijn alle publieke diensten bereikbaar. Hoe verder men zich verwijdert van de SPP, hoe meer men doordringt in de afgeschermde private zones. Deze zones voor het personeel zijn enkel bereikbaar via toegangscontrole.

Volgende diensten zijn in het nieuwe justitiepaleis gehuisvest:

 • de rechtbank van eerste aanleg

 • het parket van de Procureur des Konings

 • de arbeidsrechtbank

 • het arbeidsauditoraat

 • de rechtbank van koophandel

 • de politierechtbank

 • de vredegerechten

 • de balie

Top


Technische gegevens

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie
Ontwerpteam: T.V. Richard Rogers Partnership – VK Studio – Arup
Bouwheer – promotor: N.V. Justinvest Antwerpen (Interbuild-KBC-Dexia)
Duur der werken: van april 2001 tot oktober 2005
Terreinoppervlakte: ruim 3,7 ha
Bruto vloeroppervlakte: 78.000 m²
Gevelhoogte: 18 meter
Gevelbreedte: 300 meter
Investeringskost: ca.EUR 280 miljoen €
Start plaatsing der schaaldaken: juli 2003
Afmetingen ¼ deel van een laag schaaldak: 9 x 9 x 3 meter (L x B x H)
Afmetingen ¼ deel van een hoog schaaldak: 9 x 9 x 7,3 meter (L x B x H)
Inkomtrap: 42,4 x 14,8 meter (L x B)

Top


Recht van beeldgebruik

Afbeeldingen mogen worden gebruikt mits de ontwerper van dit gerechtsgebouw steeds correct wordt vermeld:

Ontwerper
TV RRP/VK/OAP
Of voluit
Ontwerper
Tijdelijke vereniging Richard Rogers Partnership/VK Studio
architects, planners and designers/ Ove Arup and Partners

+ vermelding copyrights:

© Regie der Gebouwen

Luchtfoto
© Coolens & Deleuil

TopKlik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto

Laatste wijziging op: 20/11/2015


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94