NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Realisaties > Realisaties Brussel > JUSTITIEPALEIS BRUSSEL

JUSTITIEPALEIS BRUSSEL

De geschiedenis van het justitiepaleis start op het einde van de 19de eeuw. Het werd officieel ingehuldigd in 1883 en was toen het grootste gebouw in Europa. Vandaag is het justitiepaleis één van de belangrijkste landmarks van Brussel. De hoofdingang voor het publiek bevindt zich aan het Poelaertplein.

De Regie der Gebouwen lanceerde in 2010 in samenwerking met Justitie een internationale ideeënwedstrijd “Brussels Court House: imagine the future!” om de mogelijke toekomstige functies van het gerechtsgebouw en zijn directe omgeving te onderzoeken. Creativiteit en verbeelding kregen hierbij vrij spel.

De resultaten van deze wedstrijd liggen aan de basis van het masterplan voor het Justitiepaleis dat in februari 2013 door de federale Ministerraad werd goedgekeurd. Het masterplan bepaalt onder meer dat de correctionele rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep, de strafuitvoeringsrechtbanken en de overtuigingsstukken uit het gerechtsgebouw verdwijnen.
Op de gelijkvloerse en de eerste en tweede verdieping rond de 'salle des pas perdus' komen de hoven van assisen, twee vredegerechten, de politierechtbank en het college van procureurs-generaal.   

Daarnaast werd een globale bouwhistorische studie opgesteld. Er bestonden al deelstudies, maar een globale studie ontbrak nog. In deze studie worden zo'’n 1000 originele bouwplannen geïntegreerd die een periode bestrijken van 1862 tot circa 1950. De Regie der Gebouwen en het Rijksarchief werken samen om deze waardevolle bouwplannen te bewaren voor het nageslacht. Het Algemeen Rijksarchief bewaart de plannen in de beste omstandigheden.

In het kader van duurzaam energiegebruik werd een warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd die de uitstoot van CO² met zo’n 300 ton zal verminderen.

De restauratie van de gevels en de onderbouw van de koepel kan worden aangevat nadat een globale renovatiestudie beschikbaar is. Het doel is om deze studie in 2016 toe te wijzen. Alvorens te kunnen starten met de renovatiewerken moeten de nodige vergunningen worden bekomen (beschermd gebouw) en moet een aannemer worden aangesteld. De eigenlijke start van de renovatiewerken aan de gevels is voorzien in 2018. Eerst zal de gevel aan het Poelaertplein worden aangepakt. De renovatie van één gevel zal circa 2,5 jaar in beslag nemen.

Zin in een bezoek?
Een bezoek is mogelijk met de officiële gidsenverenigingen Korei (nl): T. 02 380 22 09, e-mail : korei@skynet.be en Arkadia.be (fr): T. 02 563 61 53, e-mail: info@arkadia.be. De toelating moet minstens 14 dagen voor het geplande bezoek gevraagd worden.


Historiek
Internationale ideeënwedstrijd
Bouwhistorische studie
Restauratie van de koepel
Restauratie van het plafond van de inkompatio
Duurzaam energiegebruik
KlasseringHistoriek

Het Justitiepaleis is één van de opmerkelijkste monumenten uit het 19de-eeuwse Europa. De lengte en de dwars-as van het gebouw meten respectievelijk 160 en 150 meter. De totale nette-oppervlakte bedraagt ca. 81.000 m² (ong. 110.000 m² bruto) met inbegrip van de acht binnenpleinen. Uit de imposante vierhoek rijst de massieve koepel (24.000 ton) met een lengte van 142 meter hoog. De indrukwekkende salle des pas perdus is zo’n 3.600 m² groot met inbegrip van de galerij van de eerste verdieping en is 90 meter lang en 40 meter breed. Een windroos met zestien stralen geeft het centrum van de ruimte aan.

In 1860 werd een internationale architectuurwedstrijd georganiseerd voor de bouw van het Brusselse Justitiepaleis. De ingediende voorontwerpen overtuigden de jury echter niet. Daarom wees de toenmalige minister van Justitie in 1861 Joseph Poelaert aan als architect. Op 31 oktober 1866 werd de eerste steen gelegd. De inhuldiging vond 17 jaar later plaats, op 15 oktober 1883. Architect Poelaert was toen enkele jaren overleden.

Een groot deel van de Marollen, één van de meest volkse buurten van Brussel moest voor “Vrouwe Justitia” wijken, waardoor de term architect een grof scheldwoord werd voor de echte Brusselaars. Het Justitiepaleis werd opgetrokken op de vroegere “Galgenberg”, een plaats waar misdadigers opgehangen werden en tentoongesteld bleven als waarschuwing. Het was ook op deze berg dat Vesalius ’s nachts lijken ging stelen om het menselijk lichaam te bestuderen.

In die tijd was het Brusselse Justitiepaleis het grootste gebouw van Europa, groter dan het Vaticaan te Rome. De architect koos resoluut voor de Grieks-Romeinse stijl, wat hem echter niet belette om een heel origineel bouwwerk af te leveren. De zalen en trappen evoceren door hun schaal en verhoudingen de absolute suprematie van de rechtsmacht tegenover het individu. Het niveauverschil van 20 meter tussen de boven- en benedenstad eiste omvangrijke nivelleringswerken. Ingenieur François-Joseph Wellens van het toenmalige ministerie van Openbare Werken zorgde ervoor dat de uitgetekende plannen ook werden uitgevoerd. Om het project op technisch-bouwkundig vlak te realiseren, diende hij zeer vernuftig te werk te gaan. Zo werd er reeds ijzer en metaal gebruikt, ondermeer in de grote toegangsportiek en de imposante koepel. Architect Victor Horta verwees reeds naar het Justitiepaleis als een bouwwerk waarin steen aan ijzer wordt gekoppeld. In tegenstelling tot het werk van Horta werd het ijzer en staal echter op niet zichtbare plaatsen gebruikt.

Op 3 september 1944, omstreeks 12.30 uur sloeg het noodlot toe: de Duisters staken de koepel in brand die korte tijd later instortte. In de kelders van het Justitiepaleis werden brandbommen tot ontploffing gebracht met als resultaat dat het achterste gedeelte van het gebouw werd verwoest. De toenmalige conservator van het justitiepaleis, Albert Storrer nam het voortouw bij de herstellingswerken en heropbouw van het gebouw. Reeds drie jaar later was de schade volledig hersteld en rees de koepel 2,5 meter hoger dan de oorspronkelijke. Zo werd aan de kritiek van de te laag bevonden oorspronkelijke koepel, voldaan.

In oktober 2011 werd een eerbetoon gebracht aan Albert Storrer ; ter gelegenheid hiervan werd zijn buste in de grote inkomhall geplaatst, recht tegenover die plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep. De oorspronkelijke buste die vroeger op het voorplein van het gerechtsgebouw, tegenover de buste van Joseph Poelart stond, werd in 2010 het slachtoffer van vandalisme.

Top


Internationale ideeënwedstrijd

De wedstrijd “Brussels Court House: imagine the future!”, gelanceerd in 2010, had tot doel een visie te ontwikkelen over de toekomst van het Brusselse justitiepaleis. Dit diende zich te verwoorden in één of meerdere ideeën, dat de grote lijnen kan bevatten voor een architecturaal en stedelijk project voor het justitiepaleis en de omgeving van het Poelaertplein. Het ging om een internationale creatieve open wedstrijd. De voorgestelde projecten dienden rekening te houden met het gebouw als monument en met de betekenis van deze locatie in een hedendaagse context. De ideeënwedstrijd hield de invalshoek zo breed mogelijk.

Het doel van deze wedstrijd was niet een afgewerkt stedenbouwkundig of architecturaal project aan te bieden, maar na te denken over de toekomstige justitiële of andere functies van het Justitiepaleis en de omgeving rond het Poelaertplein.

De deelnemers konden binnen één of beide van de volgende twee scenario’s werken:

 1. ofwel over het Justitiepaleis met een (gedeeltelijke) justitiële functie zoals, bijvoorbeeld, het hof van beroep (burgerlijke afdeling), het Hof van Cassatie, het parket bij het Hof van Cassatie, het assisenhof en de balies.
 2. ofwel over het Justitiepaleis zonder enige “justitiële” functie.

De wedstrijd richtte zich tot vakmensen van alle landen uit de domeinen van architectuur, stedenbouwkunde en justitie, tot ingenieurs, tot handelsingenieurs, tot kunstenaars, … alsook tot alle scholen in deze activiteitensectoren.

Er werden 188 dossiers ingediend. Een jury wees drie laureaten binnen elk scenario aan en de laureaten werden op 30 maart 2011 voorgesteld in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Laureaten scenario 1: een justitiepaleis met een (gedeeltelijke) justitiële functie

 1. Redeveloping the basement of the Palace of Justice
  T.O.P. office-EXPO68-Jos Vandenbreeden-Eugeen Liebhaut (België)

 2. A new quarter of Justice in Brussels, Judging in a contemporary environment
  Surentu / De Mul Architects (Nederland)

 3. Elysium A public destination underneath the courthouse
  City 4 (Nederland)

Laureaten scenario 2: een justitiepaleis zonder justitiële functie

 1. Pas de Palais, Pas de Palais
  Scale (België)

 2. Rencontre urbaine
  Graphical arch (België)

 3. Rue du Palais
  Pierre Silande en Mickael Papin (Frankrijk)


Bouwhistorische studie

Een globale bouwhistorische studie van het justitiepaleis te Brussel werd in 2010 opgesteld. Over bepaalde gedeelten van het gerechtsgebouw bestonden reeds studies, maar een globale studie ontbrak nog. In deze globale studie worden zo’n 1000 tal originele bouwplannen geïntegreerd die een periode bestrijken van 1862 tot circa 1950. Het grootste gedeelte van de plannen stamt uit de periode tussen 1868 en 1883, de periode waarin het justitiepaleis werd opgericht. Van één schetsontwerp kan men zeker zijn dat het getekend werd door Joseph Poelaert zelf. Het is een ontwerp van een deel van de trap die leidt naar de Miniemenstraat.

De plannen geven een precies inzicht in de technische uitwerking van het gebouw en de chronologie van de werken.

De bouwhistorische studie biedt een handig werkinstrument aan om het gebouw beter te begrijpen en een globaal inzicht te krijgen in de gebruikte bouwmethoden en technieken. Het justitiepaleis is op technisch gebied een mooi voorbeeld van de toen heersende bouwtechnieken. Het gebouw imponeert door zijn omvang in steen. Maar achter de steen zit er een ijzeren constructie die voor het oog verscholen is.

De originele plannen werden indertijd veelvuldig gebruikt en gemanipuleerd door de aannemers bij de bouw en de aanpassingen van het gebouw. Hiervan getuigen de talrijke annotaties en correcties in potlood. Ze geven informatie over de buitengevels, de gangen en lokalen waarop bijv. de afmetingen van de stenen zijn aangeduid. De soort steen die werd gebruikt, staat ook vermeld. Daarnaast zijn ondermeer ook bijvoorbeeld de zware ijzeren balken die nodig waren voor de constructie van de overkappingen en de onderbouw van de koepel zichtbaar. Andere plannen tonen de motieven van de steen- en marmerdecoraties van de vloeren. Tenslotte bevat het archief een vijftal plannen van 1889 met de oorspronkelijk verwarmingsinstallatie . De stookketels op steenkool waren toen opgesteld in de kelderverdieping onder de “Salle des Pas Perdus”.

De Regie der Gebouwen en het Rijksarchief werken samen om deze waardevolle collectie te bewaren voor het nageslacht. Het Algemeen Rijksarchief te Brussel staat in voor de bewaring van de collectie en zal de topstukken digitaliseren. Indien nodig kunnen bouwplannen ook vakkundig gerestaureerd worden door hun restauratieatelier.

Top


Restauratie van de koepel

In september 2002 werd de Eurovisie-antenne (17 meter hoog) verwijderd. Er werd een nieuwe betonnen ringbalk voorzien om de krachten te spreiden over het gehele metselwerk. De stenen pilasters werden met pinnen verenigd en het metalen gebinte van de koepel werd met bijkomende metalen profielen versterkt.

De koperen koepelbedekking werd vernieuwd. De ornamenten (leeuwenkoppen, fakkels, balansen, bloemkransen, laurierbladeren, voluten, sterren, acanthusbladeren) werden hermaakt in een gespecialiseerd Hongaars ambachtelijk atelier, op basis van de oorspronkelijke ornamenten. De vergulding van deze decoratieve elementen werd uitgevoerd door een Parijse firma die ook de toorts van het Vrijheidsbeeld in New York verguldde.

De raamkaders onder de koepel werden terug bekleed met koperplaat zoals oorspronkelijk het geval was. Daar waar nodig werden de waterdichtingen vernieuwd.

De elektrische installatie werd vernieuwd met inbegrip van een brandmelding. Een sanitaire ruimte en een onderhoudslokaal werden voorzien en onder de vloer van de koepel werden nieuwe technische ruimtes voorzien.

In de koepel werd alles zoals voorheen hersteld; daarenboven zorgen schelpvormige wanden voor een bijkomende dieptewerking als men vanuit de Salle des Pas Perdus naar boven kijkt. Een nieuwe borstwering rondom de centrale opening in de koepel werd ontworpen in overeenstemming met de hedendaagse veiligheidseisen.

Vanuit de imposante “Salle des Pas Perdus” heeft men een goede doorkijk naar de koepel.

De stellingen rond de koepel werden midden de jaren ’80 geplaatst om veiligheidswerken uit te voeren. Daarna werden ze gebruikt voor de restauratie van de koepel. Deze steigers zijn eigendom van de Belgische staat en dienen voor de verdere studie en restauratie van de onderbouw en de sokkel van de koepel. Na uitvoering van deze renovatiewerken, verdwijnen ze.

Top


Restauratie van het plafond van de inkompatio

In 2005 werd het plafond van de inkompatio die uitgeeft op het Poelaertplein grondig onderzocht en werden er veiligheidswerken uitgevoerd.

Top


Duurzaam energiegebruik

Het Justitiepaleis is omwille van zijn omvang een grote energieverslinder. Om het energieverbruik te verminderen heeft de Regie der Gebouwen een warmtekrachtkoppeling geplaatst. De installatie zorgt er ook voor dat de uitstoot van CO² met zo'’n 300 ton vermindert.
Met deze installatie wordt de productie van warmte gekoppeld aan de productie van elektriciteit waarbij warmte die anders verloren zou gaan, wordt omgezet in elektriciteit. Daar het om een grote installatie gaat, werd een specifiek technisch lokaal in de kelders gecreëerd.


Klassering

Het Justitiepaleis is sinds 3 mei 2001 als monument beschermd bij gouvernementeel besluit en is voorgesteld om opgenomen te worden als werelderfgoed.

Top


Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto

Laatste wijziging op: 28/01/2016


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94