NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Realisaties > Realisaties Vlaanderen > OOSTENDE – Scheepvaartpolitie

OOSTENDE – Scheepvaartpolitie

Na het stopzetten van de activiteiten van de Regie voor Maritiem Transport in februari 1997, werd het gebouw aan de Natiënkaai 5 te Oostende overgedragen aan de Federale Overheid.

DE RENOVATIEFASEN
DE RENOVATIE
WELKE DIENSTEN VINDT U TERUG OP DE NATIËNKAAI 5 ?
WAT DOET DE SCHEEPVAARTPOLITIE ?DE RENOVATIEFASEN

Het pand beantwoordde niet meer aan de eisen van een hedendaags kantoorgebouw. Zowel op gebied van veiligheid en isolatie als op technisch gebied drong een grondige renovatie zich op.

De eerste renovatiefase werd in 1998 aangevangen op de eerste verdieping; de zeevaartinspectie nam zijn nieuwe kantoren in 1999 in gebruik.

De tweede fase van de renovatie betrof het gelijkvloers en de kelders: in oktober 2003 betrok de scheepvaartpolitie de vernieuwde lokalen.


top


DE RENOVATIE

De interne organisatie en schikking van het gebouw werd herdacht om te voldoen aan de behoeften van verschillende diensten.

De nieuwe hoofdingang van het gebouw situeert zich onmiddellijk naast het N.M.B.S.-gebouw, gemakkelijk bereikbaar voor het publiek. De vroegere hoofdingang aan de kant van het havengebied wordt uitsluitend behouden als nooduitgang.

De nieuwe hoofdingang, met traphall, werd tijdens de eerste fase gerenoveerd.

De renovatiewerken omvatten ondermeer de volledige vernieuwing van het buiten- en binnenschrijnwerk, de koepel, de valse plafonds, de vloeren, de sanitaire installatie, de platte daken, de elektriciteit en de centrale verwarming.

top


WELKE DIENSTEN VINDT U TERUG OP DE NATIENKAAI 5?


  • - op het gelijkvloers: de scheepvaartpolitie Oostende

  • - op de eerste verdieping: de zeevaartinspectie

  • - op de tweede en vierde verdieping: het Bestuur Maritieme Zaken en Scheepvaart

  • - op de derde verdieping: de permanente cel van ex RMT


top


WAT DOET DE SCHEEPVAARTPOLITIE ?

De dienst Scheepvaartpolitie van de Federale Politie staat in voor de gespecialiseerde politiezorg op en rond het water en dit zowel op zee als op de bevaarbare binnenwateren. Ze pakt de veiligheidsproblemen aan in het kader van de pleziervaart, de scheepvaart en de mensensmokkel.

Concreet is ze verantwoordelijk voor:

  • - de grenscontrole in de Schengen havens;

  • - de handhaving van de openbare orde op het water en in de Noordzee havens;

  • - de gespecialiseerde onderzoeken naar fenomenen eigen aan de havenfaciliteiten en het vervoer te water;

  • - het garanderen van de mobiliteit en het veilig verkeer op het water;

  • - de zorg voor het milieu;

  • - de gespecialiseerde bijstand aan andere politiediensten.

Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto

Laatste wijziging op: 20/11/2015


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94